ŞARTLAR VE SÖZLEŞMEMARMARISFERRY.COM YOLCU TAŞIMA ŞARTLARI

Tüm yolcular bu şartları kabul etmiş sayılırlar. 

1. a )Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez. 

     b) Biletlerde tarih ve saat değişikliği mücbir sebepler dışında yapılmamaktadır.

İş bu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, mücbir sebepler dışında yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıya talep edilemez.

2. Yolcu gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.

3. Açık tarihli biletler kesildiği yıl için geçerlidir.

4. 
Geminin hareket zamanından en az 1 saat önce limanda hazır bulunulması gerekmektedir.

5. Açık tarihli biletlerin kaybolması halinde hiçbir işlem yapılmaz. 

6. Feribot İşletmesi sefer programlarında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

7. Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlıklar, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Marmaris mahkemelerinde çözümlenir.

8. Kötü hava ve deniz şartları kontrolümüz dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Bu gecikme veya iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu şirketimize ait değildir.

9. 6 ay veya daha ileri dönemde hamile bayanlar, kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin veilmez.

10. Firmamız kusuru veya ihmalinden kaynaklandığı, Marmaris adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden, araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan şirketimiz sorumluluk kabul etmez. Bu yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar ; savaş, terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen kazaya sebep vermek amacıyla üçüncü şahıs tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde şirketimiz sorumluluk kabul etmez. 

11. Yolculuğun iptali ve ücret iade şartları ; 

İş bu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıya talep edilemez. Alıcı iş bu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini  ve iade telep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

(Mücbir sebepler durumunda sefer saatinden 2 gün önce bildirmek koşuluyla biletlerini 1 kez açığa alma ve yeniden tarihleme hakkı bulunmaktadır. Ücret iadesi talepleri kabul edilemeyecektir.)

Açık tarihli biletlerin kapatılması için hareket tarihinden en az 1 gün öncesi ofisimizi bilgilendirilmelidir.

Açık tarihli gidiş-dönüş  (Open Return) bilet satın alan yolcular, her ne sebeble olursa olsun gidişi kullanılan biletin dönüş iadesinin talebinde bulunamaz. 

12. Türk pasaportlu yolcularin PASAPORTLARINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI kasesi / damgasi olanlar Rodos – Kos gibi Yunan adalarina veya ülkesine giris yapamaz. Bu yunanistanin uyguladigi kesin kanundur. Bu nedenlerden dolayi Rodosa veya Kosa gidemeyen yolculara ücret iadesi yapilmaz.

13.ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

MADDE 13 A-SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ:

 İş bu sözleşme konusu ürün gemi ile yolcu taşınması için elektronik bilet olup, biletin; satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati satıcının internet sitesindeki siparişinsonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet üzerinden (online olarak) iş bu sözleşmede belirtilen internet sitesinden bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte iş bu sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 MADDE 13 B- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU:

 Alıcı, iş bu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, satış onayını aldığı anda iş bu sözleşmeyi okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını ve bilet bedeli gibi tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini doğru olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının hiçbir cezai şart yerine getirmeden ve tüm hakları saklı olarak iş bu sözleşmeyi hiç bir ihtara gerek olmadan derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.

 İş bu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve kendisinin bilette adı geçen kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. İş bu sözleşme ile satın alınan biletlerin sağladığı hizmetleri bilette adı geçen şahıs haricinde kimse satıcıdan talep edemez. Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen hizmeti alabilmek için mutlak suret ile internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen şahıs olmalıdır. Alıcı, satıcı tarafından bilette adı geçen fakat hizmeti almak isteyen kişilerin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının iş bu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve iş bu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

 sefer saatinden 2 gün önce bildirmek koşuluyla biletlerini 1 kez açığa alma ve yeniden tarihleme veya 1 kez yeniden tarihleme hakkı bulunmaktadır. Ücret iadesi talepleri kabul edilemeyecektir.Daha Büyük Haritayı Görüntüle